LA MIRADA DEL CEO DEL MARESME DAVANT LA SETMANA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El CEO del Maresme fa una crida a les empreses i als agents econòmics a treballar de la mà per impulsar una economia social i solidària 

  • El Centre Especial de Treball de la Fundació el Maresme es mostra preocupat per la pèrdua de clients provocada per la pandèmia, però afronta les dificultats econòmiques amb esperança, apostant per la innovació i per l’atenció a sector emergents com l’economia circular i la digitalització.
  • El CEO del Maresme compta amb 1500 clients públics i privats i aplaudeix el compromís social de les petites empreses i autònoms, el 60% dels clients del servei de recollida de residus porta a porta
  • Alerta de la incidència de la pandèmia en les desigualtats d’accés al món laboral i empeny l’Administració a avançar cap a mesures de cooperació públic privades 
  • També posa de relleu el pas a l’empresa ordinària de 5 persones treballadores amb discapacitat intel·lectual del mateix CEO del Maresme, assolides durant aquest 2020, així com les 25 insercions laborals de persones amb discapacitat en situació d’atur del Servei de Formació i Inserció Laboral, SEFI.

“Les conseqüències econòmiques en la vessant d’ocupació i d’integració laboral són impredictibles. Estem patint-ho i ho patirem. Estem preocupats, perquè hem perdut molts clients”, manifesta Carme Martí, directora de desenvolupament de negoci i innovació de l’agrupació laboral de la Fundació el Maresme. No obstant, malgrat l’impacte econòmic de la pandèmia, assegura que el procés d’innovació del CEO del Maresme segueix més viu que mai.

“Pensem que ningú ens salvarà de la situació actual, i nosaltres, des de la feina del dia a dia i des de l’aportació del conjunt de persones treballadores, som els que hem d’aixecar la nostra entitat”, afirma Martí. En els darrers anys, fruït de diferents processos de generació d’idees, el Centre Especial de Treball CEO del Maresme ha posat en marxa serveis enfocats a la cura mediambiental i el reaprofitament de recursos, com la recollida, destrucció i certificació de documents confidencials; la neteja de les platges del litoral del Maresme; i el lloguer de vaixelles reutilitzables d’un sol ús per reunions, actes i celebracions.

El CEO del Maresme, en continua transformació i reinvenció.  El CEO del Maresme és un Centre Especial de Treball (CET), una empresa de serveis que té com a particularitat que el 70% de la seva plantilla està formada per persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment hi treballen 285 persones, repartides en diversos serveis que presten a més de 1500 clients privats i públics. Els serveis prestats són variats: des de serveis de jardineria i manteniment de zones verdes, manipulats industrials manuals i automatitzats, recollida selectiva de residus porta a porta, neteja de comunitats, indústries, oficines, aula i productes apícoles des de Can Parcala…

“Estem molt interessats en generar negoci que ens permeti, a banda de fer-nos sostenibles econòmicament, acomplir amb el nostre objectiu de crear i mantenir llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual. Per això, tot el que projectem té molt present la nostra màxima: LA PERSONA AL CENTRE. Així, el nous projectes els pensem, dissenyem i dirigim al nostre col·lectiu, a les seves necessitats, problemàtiques i interessos. Estem convençuts que des de la mirada social es pot arribar molt lluny!”, apunta Carme Martí, directora de desenvolupament de negoci i innovació de l’agrupació laboral de la Fundació el Maresme.

El CEO del Maresme, a l’igual de la Fundació el Maresme, es troba immers en un nou model organitzatiu basat en la governança democràtica, l’autogestió, el treball en equip i l’avenç cap a equips de treball més autònoms; està cercant noves formes de sistematització dels processos productius de les nostres brigades de treball, i està  implantant  un pla  de  formació basat  en  la  digitalització i  l’ús  de  les tecnologies. “Volem aconseguir que les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual  puguin aconseguir certificats de professionalitat. Enguany hem aconseguit 4, dues en l’àmbit de la neteja i dues en jardineria”, celebra Martí.

També està en constant formació per continuar vetllant pel benestar emocional de les persones treballadores amb noves Metodologies de Treball amb Suport (TAS) i suport psicològic telemàtic i presencial, parant especial atenció a la salut, a les pors, a les persones més vulnerables, a les dificultats del dia a dia i als nous escenaris laborals. 

Segons el CEO del Maresme, la Covid19 està afectant, i molt, al mercat laboral i a la sostenibilitat econòmica i social de moltes empreses, entitats i agents econòmics. A més, està incidint en una problemàtica latent des de sempre: la desigualtat en l’accés al món laboral que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual, un dels col·lectius més vulnerables de la societat. “Si la pandèmia ha suposat un daltabaix laboral de proporcions històriques, per al nostre col·lectiu ho ha estat possiblement més”, insisteix Martí.

El centre especial de treball posa de relleu les 5 insercions laborals assolides aquest 2020 en l’empresa ordinària (fora de l’àmbit protegit) i el compromís social que demostren moltes empreses del Maresme malgrat la crisi, així com les 25 insercions laborals de persones amb discapacitat intel·lectual en situació d’atur del Servei de Formació i Inserció Laboral, SEFI.

El CEO del Maresme també aplaudeix l’esforç i el compromís social que estan fent les petites empreses i autònoms, les quals representen el 60% dels clients del servei de recollida de residus porta a porta. “Encoratgem a totes les empreses i agents econòmics a treballar de la mà per impulsar una economia social i solidària que aposti per les oportunitats laborals de tothom, especialment per a aquelles persones que ho tenen encara més difícil. Entre tots ho farem possible, però ens cal la col·laboració del teixit empresarial. Necessitem que les empreses ens facin confiança i contractin els nostres serveis. Així mateix, necessitem la receptivitat i la complicitat de l’administració pública i una aposta ferma en la promoció de la contractació social”, sentencia Carme Martí.