portada premi miquel soler_can parcala

1a edició del “Premi Miquel Soler”, convocat per la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis i la Fundació el Maresme

 • Aquest premi està obert als infants de les escoles que participen en els tallers de l’Aula Apícola que s’imparteixen a la finca de Can Parcala.

 • Les escoles participants hauran de presentar un projecte mediambiental centrat en una temàtica concreta, enguany l’elaboració d’un hotel d’insectes.

premi miquel soler_can parcala 2

Bases del “Premi Miquel Soler” – Curs 2024-2025

 1. Objectius del Concurs:
 • Fomentar la consciència ambiental, el respecte i la fragilitat de la biodiversitat.
 • Promoure la participació activa dels alumnes en la creació d´un projecte beneficiós pel nostre ecosistema.
 • Entendre i explicar la importància d’una (o més) determinada espècie i els beneficis que aporta al medi natural i humà.
 • Mostrar la competència científica dels estudiants.
 • Mantenir un contacte directe amb el medi ambient.
 • Divulgar els resultats dels projectes i transferir els coneixements a la comunitat educativa de manera original i atractiva.
 • Desenvolupar habilitats manuals i treball en equip  
 1. Àmbit

Poden participar tots els/les alumnes dels cursos que hagin assistit o tinguin reservada la seva assistència a l’aula Apícola de Can Parcala durant el curs 2024-25.La iniciativa està dirigida a    l’alumnat de Primària dels cursos 1r, 2n, 3r i 4t.
La participació es limita als centres educatius reconeguts pel Ministeri d’Educació i/o el Departament d‘Educació de la Generalitat de Catalunya.

 1. Participants i categories:
 • 1r cicle d’Educació Primària: 1r. i 2n.
 • 2n cicle d’Educació Primària: 3r. i 4t.

El centre educatiu guanyador a cadascuna de les categories rebrà un premi de 3.000€. També hi haurà una menció especial de 1.500€ obert a altres col·lectius no inclosos en les categories anteriors.

La participació es realitzarà per escola i curs complert (un treball-una escola curs). Cada escola participant presentarà un sol treball per curs. En cas que un mateix treball sigui presentat per diverses aules d’un mateix curs, només s’admetrà a concurs aquell pujat a la plataforma en primer lloc.

Cada treball presentat participarà dins de la categoria corresponent, segons el curs al qual pertanyi l’alumnat. Com a excepció, s’acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories, tal com succeeix en els centres escolars rurals agrupats, aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc. En aquests casos l’aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes. En cas d’empat, l’aula participarà per la categoria superior.

 1. Requisits del Projecte:

Cada curs participant haurà de presentar un treball, que enguany contemplarà la creació d’un hotel d’insectes genuí, estudiant les especies que es volen atreure, la ubicació més adequada i l’estudi dels beneficis que aportarà al nostre entorn. 

 1. Jurat:

El jurat estarà composat per :

 • 2 membres de l’equip tècnic de l’Aula Apícola de Can Parcala
 • 2 membres designats per la Fundació Maresme
 • 2 membres designats de la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis

 

 1. Criteris d’Avaluació:

S’encoratja la creativitat en el disseny per proporcionar un ambient adequat per als insectes locals:

– Integració de coneixements sobre les necessitats d’insectes autòctons.

– Originalitat i creativitat en el disseny.

– Ús de materials reciclats i sostenibles.

– Funcionalitat de l’hotel per als insectes.

– Localització i orientació mes adequada de la instal·lació dintre de la finca de Can Parcala.

– Acompliment dels objectius del concurs.

 1. Presentació del Projecte:

Cada curs participant haurà de presentar un document en format pdf amb tot el contingut del treball realitzat. També caldrà una breu presentació a través de un vídeo de no més de 4 minuts, en català, on s’expliquin els principals coneixements adquirits i el disseny i desenvolupament de la construcció del nou hotel d’insectes.

En la primera pàgina del treball hi haurà de constar:

 • Nom del projecte
 • Nom de l’escola
 • Curs de primària que ha elaborat el treball
 • Número d’alumnes que han participat en l’elaboració del treball
 • Nom del mestre/a referent/a del treball
 • Nom del director/a de l’escola
 • Adreça de correu electrònic a utilitzar per les comunicacions que es requereixin
 • Signatura acceptant les condicions exposades en les bases del premi Miquel Soler
 1. Terminis:

Els vídeos i el document .pdf s’hauran d’enviar al correu electrònic canparcala@fundaciomaresme.cat amb data límit 30 de maig de 2025.

El Jurat estudiarà els diferents projectes i comunicarà el seu veredicte el 10 de juny de 2025 a l’adreça de correu electrònic indicada pels participants. La comunicació amb el resultat dels guanyadors també es farà pública al web www.fundaciomaresme.cat

 1. Dotació del Premi Miquel Soler:

Els Premis Miquel Soler tenen el suport econòmic de la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis. La dotació econòmica és de 7.500 euros que es distribuiran de la següent manera:

Per a cadascuna de les categories es premiarà al primer classificat amb un donatiu de 3.000€ pel centre educatiu + placa de reconeixement.

El Jurat es reservarà la potestat d’atorgar un “esment especial” a aquell projecte amb un mèrit singular que, tot i no aconseguir el nivell tècnic requerit per als projectes finalistes, destaqui per la seva cooperació o solidaritat, participació d’alumnes amb dificultats especials o en risc d’exclusió social, etc. Aquest esment especial comptarà amb una dotació econòmica de 1.500€.

La dotació econòmica del premi s’haurà de destinar a equipament que permeti continuar desenvolupant les iniciatives del centre i/o a sortides educatives relacionades amb la natura.

Un cop feta l’avaluació dels projectes el jurat pot considerar que cap d’ells té un nivell suficient per ser premiat. En aquest cas el jurat declararà desert el Premi Miquel Soler. En aquest cas, l’import corresponent al premi la Fundació Alsina Arenas i Baum de Bernis la destinarà a una activitat vinculada a la cura de la natura.

Tots els alumnes participants rebran, de manera individual, un reconeixement per la seva contribució a la conservació de la biodiversitat.

10. Material entregat

Tot el material dels treballs premiats quedarà en propietat de les entitats que formen part del jurat. Aquestes en podran fer difusió i, en cas que ho consideren, podran implementar aquelles accions o activitats vinculades a l’entorn natural de Can Parcala que hagin estat proposades dins del propi treball.

De manera específica, la presentació del treball comporta que l’escola té signat els drets d’imatge de les persones que apareguin en el vídeo i/o en el contingut del document presentat. Els treballs guanyadors podran ser exposats en les webs i xarxes socials de les entitats organitzadores del premi.

 1. Acceptació de les bases:

Tot el material de comunicació sobre el concurs estarà disponible a la web de la Fundació Maresme www.fundaciomaresme.cat

El lliurament del projecte, el qual haurà d’anar signat pel director/a de l’escola, comportarà l’íntegra acceptació d’aquestes bases.

La decisió del jurat serà inapel·lable corresponent-li també la competència d’interpretació de les presents bases de participació.