CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CEO

Inclusió laboralLa Fundació CEO del Maresme és el Centre Especial de Treball de la Fundació el Maresme . La nostra finalitat és la creació i el manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual a tota la comarca del Maresme. 

Impulsem el desenvolupament del treball productiu participant regularment en les operacions de mercat, i millorem la qualitat de vida dels nostres treballadors i treballadores, assegurant tant el treball remunerat com la prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereix aquest col·lectiu vulnerable.

El treball del CEO del Maresme s’estructura al voltant de DOS EIXOS: el productiu, amb els diferents serveis, i el d’atenció personal, amb l’equip de professionals de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional, USAP.

 

EIXOS PRODUCTIUS

EIX D’ATENCIÓ PERSONAL

Unitat de Suport a l'Activitat ProfessionalEquip USAP. Unitat de Suport a l’Activitat Professional

El CEO del Maresme compta amb equips de professionals multidisciplinaris que tenen com a missió dur a terme accions que permetin mantenir i millorar la qualitat de vida de les persones ateses al centre especial de treball.

Els ajuden a superar barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i les treballadores amb discapacitat intel·lectual del nostre centre especial de treball puguin tenir tant en el procés d’incorporació a un lloc de treball com en la permanència i progressió en el mateix.