Entrades

5 INSERCIONS A L’EMPRESA ORDINÀRIA

La Covid19 està afectant, i molt, al mercat laboral i a la sostenibilitat econòmica i social de moltes empreses, entitats i agents econòmics. A més, està incidint en una problemàtica latent des de sempre: la desigualtat en l’accés al món laboral que pateixen les persones en risc d’exclusió social, com les persones amb discapacitat intel·lectual.

Per aquest motiu, posem de relleu l’aposta per la inserció laboral amb compromís social que demostren Ca l’Espinaler SL, CEPICAT – Cepilleria Catalana SL, Cárnicas Viñals Soler SL, GICSA – Gestió Iniciatives Cabrera SA, així com a l’Ajuntament de Mataró i l’Escola Montserrat Solà de Mataró ja que, gràcies a elles, enguany 5 persones que estaven en actiu al nostre Centre Especial de Treball, el CEO del Maresme, han aconseguit una feina estable a l’empresa ordinària, és a dir, fora de l’àmbit laboral protegit.

G R À C I E S !!

Encoratgem a totes les empreses i agents econòmics a treballar de la mà per impulsar una economia social i solidària que aposti per les oportunitats laborals de tothom, especialment per a aquelles persones que ho tenen encara més difícil.